Bekræftelse på fest & reservationsgebyr

Når du booker fester til min. 20 personer sender vi en officiel bekræftelse på din fest med et reservationsgebyr.

Vi tager kr. 100,- per person, der er booket til.  Et reservationsgebyr fratrækkes fuldt ud ved afregning af festen.

Et reservationsgebyr vil typisk være et beløb, hvormed gæsten sikrer sig råderet over et bestemt lokale, værelse, uden at det endelige antal deltagere eller den endelige menu nødvendigvis er fastlagt. Reservationsgebyret får man ikke tilbage ved afbestilling, hvad enten den er rettidig eller ikke-rettidig, men gebyret indgår som en del af den endelige afregning, når arrangementet gennemføres.

Vi forbeholder os muligheden for at kunne annullere en afgivet forhåndsreservation i tilfælde af eventuel utilsigtede fejl, overbookinger eller ved manglende indbetaling af reservationsgebyr. Ligeledes forbeholder vi os muligheden for frit at kunne annullere foretagne bookinger længere ud i fremtiden (med mindst 3 måneders forudgående varsel) i tilfælde af væsentlige nødvendige ændringer i relation til virksomhedens organisation, lokalitetsforhold, personaleforhold eller eventuel restauratørskifte el. lign.       

Depositum er at betragte som en delvis forudbetaling for et arrangement. Det sker ofte, hvor man kender lidt mere til arrangementet. Ligesom reservationsgebyret fratrækker man depositum i den endelige afregning, men i modsætning til reservationsgebyret tilbagebetales depositum ved rettidig afbestilling.

AFBESTILLINGSREGLER  - FOR SELSKABER OG MØDER/KURSER I KULTURHUSET

Afbestillingsreglerne er gældende såfremt andet ikke konkret er aftalt.

Reglerne er opstillet i overensstemmelse med Danmarks Restauranter og Cafeer's standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer med ændringer og tilføjelser.

Afbestillingsgebyr for selskabsarrangementer:

 • Afbestilling af et selskab på over 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse. For selskabsarrangementer under 12 personer dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan restauranten forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.
 • Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antallet af couverter efter nævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kræves en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte couverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25%.
 • Desuden kan restauranten kræve at blive holdt skadesløse for udgifter til særlige aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, optræden og deslige.
 • Ved afbestilling af selskabsarrangementer senere end 6 døgn forud for arrangementets afholdelse er restauranten berettiget til godtgørelse, der svarer til 100% af samtlige ydelser.
 • Couvertændringer under 5% kan foretages indtil 48 timer før arrangementets start, uden erstatning.

Afbestillingsgebyr for konferencer, kurser mv.:

 • Afbestilling af hele kurser eller konferencer skal ske skriftligt 6 uger før arrangementets afholdelse. Ved større arrangementer vil restauranten dog være berettiget til at forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.
 • Ved afbestilling af hele kurser eller konferencer efter overnævnte tidspunkt kan restauranten kræve godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kan der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.
 • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse herom til virksomheden senest 3 uger før arrangementets afholdelse.
 • Ved reduktion på mere end 35% kan restauranten vælge:
  • At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
  • At gennemføre arrangementet med fuld betaling for det antal gæster, der efter denne bestemmelse ikke kan afbestilles (mere end 35%)

Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementets afholdelse kan restauranten vælge:

 • At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
 • At kræve fuld betaling for enhver reduktion

Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger:

Bestilleren er overfor restauranten ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Info om booking af fester & selskaber

Når du modtager din opkrævning for reservationsgebyr har du samtidig modtaget din officielle bekræftelse på dine foreløbige booking.

Aftal et møde med os i god tid inden festdagen. Så har vi optimal mulighed for at planlægge det helt personlige arrangement – både med hensyn til festlokale, opdækning og dekoration, bord- og menukort, menu og vine samt eventuel overnatning.

Vi vil som oftest tage en generel snak, og når vi så nærmer os festdagen kan vi gå yderligere i detaljer med Jer om Jeres arrangement. 

Kontaktpersoner

Detaljer omkring festarrangementer på Kulturhuset Blokhus aftales med restaurantchef Rikke P. Kristoffersen, som vil bistå med alle relevante oplysninger og gode råd omkring festen. På selve festdagen vil der være en ansvarshavende tjener fast kontaktperson og som sørger for, at alt fungerer perfekt og efter ønske – lige fra velkomsten og til sidste gæst er gået.

Borddækning

Et veldækket bord forhøjer glæden ved ethvert måltid. Uanset om valget er runde borde eller anden form for bordopstilling, sørger vi altid for festlig opdækning med afstemte farver på blomsterdekorationer, duge og servietter samt service. Også andre elementer og temaer kan indgå i borddækningen efter personligt ønske, men vil da pålægges som en ekstra udgift på festen. 

Magisk Jul 2023

Magisk Jul 2023

Åbner 4. november


Se mere
Årskort

Årskort

Mindeværdige oplevelser i et år fra købsdato


Køb online her
Julebuffet med julelækkerier

Julebuffet med julelækkerier

Serveres i Orangeriet


Book her
Blokhus Sandskulptur Festival

Blokhus Sandskulptur Festival

Tema: H. C. Andersens Eventyr


Oplev 20.000m2
Café og restaurant

Café og restaurant

Oplev kunst, musik & fester


Læs mere om Fester & Selskaber