Praktisk Info

AFBESTILLINGSREGLER - FOR SELSKABER OG MØDER/KURSER I KULTURHUSET


Afbestillingsreglerne er gældende såfremt andet ikke konkret er aftalt. Reglerne er med fornødne justeringer opstillet i overensstemmelse med Danmarks Restauranter og Cafeer's standardregler for selskabsarrangementer, kurser og konferencer.

Afbestillingsgebyr for selskabsarrangementer:

 • Afbestilling af et selskab på over 12 personer skal ske skriftligt inden 4 uger før arrangementets afholdelse. For selskabsarrangementer under 12 personer dog kun 2 uger. Ved større arrangementer kan restauranten forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.
 • Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 25% i antallet af couverter efter nævnte tidspunkt, men dog inden 6 døgn før arrangementets afholdelse, kræves en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte couverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25%.
 • Desuden kan restauranten kræve at blive holdt skadesløse for udgifter til særlige aftalte ydelser, der ikke kan afbestilles, f.eks. musik, optræden og deslige.
 • Ved afbestilling af selskabsarrangementer senere end 6 døgn forud for arrangementets afholdelse er restauranten berettiget til godtgørelse, der svarer til 100% af samtlige ydelser.
 • Couvertændringer under 5% kan foretages indtil 48 timer før arrangementets start, uden erstatning.

Afbestillingsgebyr for konferencer, kurser mv.:

 • Afbestilling af hele kurser eller konferencer skal ske skriftligt 6 uger før arrangementets afholdelse. Ved større arrangementer vil restauranten dog være berettiget til at forlange længere afbestillingsfrist under forudsætning af, at der er truffet særskilt aftale herom.
 • Ved afbestilling af hele kurser eller konferencer efter overnævnte tidspunkt kan restauranten kræve godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kan der kræves fuld dækning for ydelser der ikke kan afbestilles.
 • Antallet af deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse herom til virksomheden senest 3 uger før arrangementets afholdelse.
 • Ved reduktion på mere end 35% kan restauranten vælge:
  • At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
  • At gennemføre arrangementet med fuld betaling for det antal gæster, der efter denne bestemmelse ikke kan afbestilles (mere end 35%)

Ved enhver reduktion senere end 3 uger før arrangementets afholdelse kan restauranten vælge:

 • At betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65%
 • At kræve fuld betaling for enhver reduktion

Øvrige bestillingsbestemmelser, med mindre anden skriftlig aftale foreligger:

Bestilleren er overfor restauranten ansvarlig for dækning af diverse udgifter, selv om der betales individuelt, idet alle omkostninger, der ikke bliver betalt af de individuelle deltagere, automatisk debiteres hovedregningen.

Restauranten forbeholder sig til enhver tid retten til, uden nogen betaling af evt. kompensation, at aflyse eller ændre en foretaget selskabs- eller lokalebestilling, - og såfremt dette af en eller anden årsag måtte være nødvendigt af hensyn til restaurantens drift og/eller ift øvrige interne virksomheds- og lokaleforhold - vil dette som udgangspunkt altid ske med et rimeligt forudgående varsel på normalt minimum 3 måneder.  

 

Betalingsbetingelserne er netto kontant senest ved festens afslutning, og i givne situationer max 8 dage herefter.

Priserne på menuer mv er ved køb af minimum 20 couverter med mindre andet aftales. Alle priser er inklusiv moms.

Ved selskabsbestillinger kan restauranten opkræve et reservationsgebyr som er en forudbetaling efter nærmere aftale. Medmindre andet aftales, vil dette typisk kunne udgøre kr. 100 kr. couvert.

 I øvrigt henvises til restaurantens alm. afbestillingsregler mv.